Adopcja Psów

Witamy w krótkiej ankiecie!


Dziękujemy za Twoje zaangażowanie oraz 

prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.


Wszystkie odpowiedzi będą anonimowie oraz nie będą podlegały użytku publicznego. Zebrany materiał będzie służył jedynie w celach badawczych.

Rozpocznij ankietę teraz