.

Test - 1

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
1

Napiš mi prvních 5 sudých čícel, které jsou dělitelné číslem 2

1 bod
2

Napiš mi prvních 5 lichých čísel, které jdou vydělit číslem 3

1 bod
3

Vysvětli, kde se v matematice používá pythagorova věta (1 odpověď). Uveď, kde se v životě mužeš setkat s pythagorovou větou. (alespoň 2)

2 body
4

Jaký úhel dohromady svírají vrcholi trojúhelníka? (1 odpověď)

1 bod
5

Kolik druhú trojúhelníkú znáš? (alespoň 3)

2 body
6

Jaký úhel (dohromady) svírá čtyřúhelník? (1 odpověď)

1 bod
7

Jaké jsou vrorce pro výpočet obvodu a obsahu čtyřúhleníku a obdelíku? (4 odpovědi)

2 body
8

Jaký je vzorec pro vypočítání obvodu a obsahu kruhu? (2 odpovědi)

9

Co jste již probírali ve škole?

více odpovědí
10

jak zvládáš násobení, dělení, sčítání, odčítání?

1 hvězda = neovládám, 5 hvězd = ovládám jej velmi skvěle
11

Jak ovládáš mocniny a odmocniny?

1 hvězda = neovládám, 5 hvězd = ovládám jej velmi skvěle
12

Jak ovládáš stereometrii?

1 hvězda = neovládám, 5 hvězd = ovládám jej velmi skvěle
13

Jak ovládáš intervaly?

1 hvězda = neovládám, 5 hvězd = ovládám jej velmi skvěle
14

Jak ovládáš procenta?

1 hvězda = neovládám, 5 hvězd = ovládám jej velmi skvěle
15

Jak ovládáš dělení se zbytekm/beze zbytku

1 hvězda = neovládám, 5 hvězd = ovládám jej velmi skvěle
16

Jak ovládáš zlomky?

1 hvězda = neovládám, 5 hvězd = ovládám jej velmi skvěle
17

Jak ovládáš výrazy?

1 hvězda = neovládám, 5 hvězd = ovládám jej velmi skvěle
18

Jak ovládáš lineární rovnice?

1 hvězda = neovládám, 5 hvězd = ovládám jej velmi skvěle
19

Jak ovládáš vytýkání vzorcu?

1 hvězda = neovládám, 5 hvězd = ovládám jej velmi skvěle
20

Jak ovládáš goniometerické funkce?

1 hvězda = neovládám, 5 hvězd = ovládám jej velmi skvěle
21

Jak ovládáš zaokrouhlování?

1 hvězda = neovládám, 5 hvězd = ovládám jej velmi skvěle