Enquête naar de leefbaarheid in de wijk Goutum-Súd

Beste bewoner,

Met deze enquête hopen wij een goed beeld te krijgen van de leefbaarheid van de wijk. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk bewoners de enquête invullen. Dus woon je samen? Vul dan elk deze enquête in. Per persoon heb je in ongeveer 15 minuten jouw reactie gegeven en zijn wij veel kennis rijker.

De enquête is onderverdeeld in 5 pagina's

1. Jouw eigen gegevens

2. Verkeersveiligheid in de wijk

3. Fysieke woonomgeving

4. Wijkvereniging Goutum-Súd

5. Opmerkingen/suggesties/vragen die je niet kwijt kon in de vragenlijst

Wat doen we met de uitkomsten?

Deze delen we met alle wijkbewoners via onze communicatiekanalen. Ook delen we deze met Dorpsbelangen Goutum en met de gemeente Leeuwarden. Waar dit nodig is/blijkt, gaan we graag met jullie in gesprek.

Alvast bedankt voor het invullen!

Wijkvereniging Goutum-Súd

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023