.

Stretnutia v Banskej Štiavnici

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako často navrhuješ stretnutie v Banskej Štiavnici?

Dajte vyplniť odpovede aj za rodinných príslušníkov, ktorí nie sú na FB.