Powered by

Dotazníkové šetření pro tvorbu strategického plánu města - veřejnost

Vážení spoluobčané,

naše město začalo v současné době zpracovávat svůj rozvojový dokument – strategický plán města na období 2016 - 2025, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje města a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Strategický plán nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme proto za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaké by mělo naše město být.

Dovoluji si Vás tedy požádat o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu budou pečlivě vyhodnoceny a budou podkladem pro vedení města při určování priorit ve strategickém plánování. Výsledky dotazníkového průzkumu zveřejníme na internetových stránkách města a v měsíčníku Holešovsko.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem. 

Mgr. Rudolf Seifert

starosta města

Spustit dotazník