Powered by

PROGRAM ROZVOJE OBCE PUSTIMĚŘ

Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době aktualizovat svůj program rozvoje na období 2021-2026, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni na veřejném projednání.

DOTAZNÍKY PROSÍM VYPLŇTE DO 21. ZÁŘÍ 2020

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Mgr. Vlastimil Smékal, starosta obce Pustiměř

Spustit dotazník