Sonda II Dotazník pro asistenty pedagoga

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.


Vždy jedna stránka dotazníku se týká jedné oblasti:

1. Připravenost na výuku,

2. Zajištění volnočasových aktivit,

3. Pomoc při sebeobslužné činnosti žáka,

4. Práce s kolektivem žáků,

5. Komunikace se zákonnými zástupci.


Cílem celé práce je: zjistit, jak se školy v kontextu přítomnosti žáků s podpůrným opatřením (PO) připravují na pořádání školy v přírodě (ŠVP) na 1. stupni. A následně formulovat doporučení pro praxi.


Cílem výzkumných sond je: zjistit, jak se pedagogové a asistenti pedagoga (AP) v kontextu přítomnosti žáků s podpůrným opatřením (dále jen PO) připravují na pořádání školy v přírodě (dále jen ŠVP) na 1. stupni, včetně možnosti zapojení asistentů pedagoga.

Spustit dotazník teď