Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Doprava a dopravní nehody

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Pro potřeby mé diplomové práce bych Vás tímto rád požádal o vyplnění krátkého dotazníku, resp. zodpovězení několika jednoduchých otázek týkající se dopravních nehod. Výsledky tohoto dotazníku budou sloužit jako jeden z podkladů pro moji diplomovou práci, právě na téma dopravní nehody, jejich příčiny a následky.

Předem děkuji za Váš čas.

1 Pohlaví
Povinná odpověď

2 Věková kategorie
Povinná odpověď

3 Žijete v obci
Povinná odpověď

4 Vlastníte řidičský průkaz
Povinná odpověď

5 Jste:
Povinná odpověď

6 Domníváte se, že dopravně bezpečností akce Policie přispívají ke snížení nehodovosti
Povinná odpověď

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
Dlouhodobé působení
Krátkodobé působení
Nepřispívá

7 Dle svých zkušeností zhodnoťte, zda ke snížení nehodovosti v určitém úseku silnice přispívá instalace:
Povinná odpověď

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
pevného radaru s ukazatelem rychlosti
svislé dopravní značky s omezením rychlosti
maketa dopravního policisty

8 Vyberte (dle Vás) nejúčinější opatření, které by vedlo ke snížení počtu páchaných dopravních přestupků a tedy i ke snížení nehodovosti - prevence (možno vybrat více možností):
Povinná odpověď

9 Vyberte (dle Vás) nejúčinější opatření, které by vedlo ke snížení počtu páchaných dopravních přestupků a tedy i ke snížení nehodovosti - represe (možno vybrat více možností):
Povinná odpověď

10 Zde můžete uvést cokoli co je dle Vás důležité pro zmírnění, případně odstranění příčin dopravních nehod. Také vše, co Vás napadne v souvislosti s tématem diplomové práce "Škody na zdraví a majetku způsobené dopravními nehodami".

Zbývá 1500 znaků