.

Motivace outdoorových sportů

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
SJÍŽDĚNÍ CYKLISTICKÝCH TRAS V HORSKÝCH OBLASTECH
1

Jaké je vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik je vám let?

Vyberte jednu odpověď
3

Jak často provozujete sjíždění cyklistických tras v horských oblastech v rozmezí od 1. dubna do 1. října?

Vyberte jednu odpověď
4

Děláte pouze tento sport rekreačně nebo profesionálně?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak dlouho se věnujete této aktivitě?

Vyberte jednu odpověď
6

Jezdíte na kole sami, nebo s přáteli/klubem?

Vyberte jednu odpověď
7

Jak daleko jste ochoten cestovat od svého bydliště kilometrů, abyste se zúčastnili této aktivity?

Vyberte jednu odpověď
8

Kam nejčastěji jezdíte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Jaké jsou vaše cíle v horské cyklistice?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Jaká je vaše motivace k této aktivitě?

Vyberte jednu nebo více odpovědí. Pokud jste vybral "Jiná", tak prosím uveďte o jakou se jedná.
11

Jaké jsou vaše pocity po vykonání této aktivity?

Vyberte jednu nebo více odpovědí. Pokud jste zvolil "jiné", uveďte o jaký se jedná.
12

Myslíte si, že vám tato aktivita zlepšuje mentální zdraví?

Vyberte jednu odpověď
13

Zohledňujete provozování této aktivity, i když víte, že zde hrozí riziko úrazu?

Vyberte jednu odpověď
14

Stal se vám při aktivitě nějaký úraz?

Vyberte jednu odpověď
15

Pokud ano, jaký?

Např. Zlomenina, otřes mozku, odřeniny
16

Jaké kroky podnikáte k minimalizaci rizik úrazu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí

Děkuji za vyplnění dotazníku. Hezký zbytek dne.