Powered by

Grant Thornton Konferencia - Transferové oceňovanie - Skúsenosti z daňových kontrol a prípadové štúdie

08:30 - 09:00

Registrácia a servírovanie raňajok

09:00 – 09:15

Privítanie a predstavenie problematiky transferového oceňovania

Silvia Hallová (Tax Partner | Grant Thornton SK)

09:15 - 09:45

Panel 1:

Prehľad podľa štátov: Lokálne TP predpisy, dôsledky pri nedodržiavaní TP pravidiel, podania v oblasti TP

Vladimír Kovár (Senior Tax Manager | Grant Thornton SK)

Michael Nerad (Senior Consultant | Grant Thornton CZ)

Thomas Untrieser (Senior Tax Manager | Grant Thornton DE)

Martin Schmidt (Tax Partner | Grant Thornton AT)

09:45 - 10:15

Praktické skúsenosti s APA, MAP a korešpondujúcimi úpravami

Renáta Blahová (Predsedkyňa IFA Slovakia)

10:15 - 11:15

Panel 2:

Posledné skúsenosti s daňovými kontrolami a časté chyby, ktorým sa treba vyhnúť v TP

Vladimír Kovár (Senior Tax Manager | Grant Thornton SK)

Michael Nerad (Senior Consultant | Grant Thornton CZ)

Thomas Untrieser (Senior Tax Manager | Grant Thornton DE)

Martin Schmidt (Tax Partner| Grant Thornton AT)

11:15 - 11:45

Prestávka na kávu

11:45 - 13:00

Panel 3:

Prípadové štúdie: intercompany služby, financovanie vrátane cashpoolingu, distribučný model, práva duševného vlastníctva, výroba (výzvy v TP týkajúce sa prípadových štúdií)

Vladimír Kovár (Senior Tax Manager | Grant Thornton SK)

Michael Nerad (Senior Consultant | Grant Thornton CZ)

Thomas Untrieser (Senior Tax Manager | Grant Thornton DE)

Martin Schmidt (Tax Partner | Grant Thornton AT)

13:00 - 14:00

Obedový bufet a networking

Čas a Miesto:

Utorok 26.11.2019 (uzavretie registrácie piatok 22.11.2019)

Grant Thornton, Astoria Palace - 2. poschodie, Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava

Poplatok: 29,- EUR bez DPH

Jazyk: Anglický / Slovenský (simultánny preklad)

Registrácia:

http://bit.ly/GT_Transfer_pricing_SK

Kontakt:

Grant Thornton Consulting, k.s.

Astoria Palace - 2. Poschodie

Hodžovo námestie 1/A | 811 06 Bratislava

E office@sk.gt.com

T 02/59 300 400

Registrovať