.

Dotazník o slovenských dejinách po roku 1918

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ktorý udalosť z roku 1918 ovplyvnila slovenskú história najviac?

Vyberte jednu odpoveď.
2

Známkujte svoje poznanie slovenských dejín po roku 1918.

Hviezdicové hodnotenie od 1 do 10, pričom 10 znamená vynikajúce poznanie a 1 minimálne poznanie.
3

Ktorý politik mal najväčší vplyv na slovenskú politiku po roku 1918?

Odpovedzte s vlastnými slovami.
4

V ktorej historickej udalosti sa vám naskytá najzaujímavejšia kapitola slovenskej histórie po roku 1918?

Napíšte svoj názor.
5

Ktorý rok bol pre slovenskú históriu najdôležitejší po roku 1918?

Zadajte konkrétny rok.
6

Ktorý politický režim po roku 1918 mal najväčší vplyv na spoločnosť?

Vyberte jednu odpoveď.
7

Ktorá osobnosť z obdobia po roku 1918 vás najviac inšpiruje?

Napíšte meno a krátky dôvod.
8

Čo podľa vás malo najväčší negatívny vplyv na slovenskú spoločnosť po roku 1918?

Vypíšte svoj názor.
9

Ako by ste zhodnotili úlohu Slovenska počas druhej svetovej vojny?

Napíšte krátky komentár.
10

Aká je vaša názor na súčasný stav slovenských dejín?

Vyjadrite svoj postoj.