Zagrożenie narkomanią w opinii studentów PANS w Jarosławiu pochodzących z Ukrainy

Szanowni Państwo, poniższa ankieta ma na celu uzyskanie informacji na temat poziomu zagrożenia narkomanią w opinii Studentów Państwowej Akadami Nauk Stosowanych w Jarosławiu, pochodzących w Ukrainy. Zebrane dane zostaną wykorzystane w pracy magisterskiej na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w PANS w Jarosławiu. Ankieta jest anonimowa. Jeśli nie są Państwo Studentami PANS w Jarosławiu pochodzącymi z Ukrainy, prosimy o jej niewypełenie.

Rozpocznij ankietę teraz