LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Lezersonderzoek Kerkmagazine

Enquête beëindigd.

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hartelijk dank dat u bereid bent mee te werken aan het Lezersonderzoek Kerkmagazine! Het invullen zal ongeveer 7 minuten van uw tijd vergen. De enquête is volledig anoniem, vult u die zo eerlijk mogelijk in, u helpt ons er enorm mee.

Tot welk kerkverband behoort uw kerkgemeenschap?
Vereist antwoord

Wat is uw functie?
Vereist antwoord

In welke provincie is uw kerk gevestigd?
Vereist antwoord

Hoeveel leden telt uw kerk ongeveer?
Vereist antwoord

Hoe leest u Kerkmagazine?
Vereist antwoord

Wat vindt u van het aantal advertenties?
Vereist antwoord

Bekijkt u de advertenties?
Vereist antwoord

Met welk doel bekijkt u de advertenties?
Vereist antwoord

Wanneer u bij de vorige vraag 'Nee' ingevuld heeft, klikt u dan op de laatste antwoordmogelijkheid. U kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Heeft u wel eens een bepaalde adverteerder of product gezocht waarvan GEEN advertentie in Kerkmagazine stond?
Vereist antwoord

Zo ja, kunt u zeggen welke bedrijven of producten u mist?

Wat doet u met Kerkmagazine nadat u het heeft gelezen?
Vereist antwoord

Hoeveel mensen binnen uw kerk lezen Kerkmagazine?
Vereist antwoord

Wat vindt u van de onderstaande onderwerpen?
Vereist antwoord

Zeer interessant
Interessant
Neutraal
Niet zo interessant
Helemaal niet interessant
Beeld & Geluid
Beveiliging & Veiligheid
Verbouw / Nieuwbouw
Restauratie
Herbestemming / nevenbestemming
Meubilair & Inrichting
Energiebeheer & Duurzaamheid
Verlichting
Financieel / Verzekeringen

Hoeveel aandacht besteedt Kerkmagazine aan onderstaande onderwerpen?
Vereist antwoord

Ruim teveel
Teveel
Precies goed
Te weinig
Veel te weinig
Beeld & Geluid
Beveiliging & Veiligheid
Verbouw / Nieuwbouw
Restauratie
Herbestemming / nevenbestemming
Meubilair & Inrichting
Energiebeheer & Duurzaamheid
Verlichting
Financieel / Verzekeringen

Zijn er onderwerpen die u mist in Kerkmagazine?
Vereist antwoord

Antwoord 'nee' als u geen onderwerpen mist.

1500 tekens resterend

Welke onderwerpen zou u het komende jaar behandeld willen zien in Kerkmagazine?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

In Kerkmagazine komen genoeg verschillende onderwerpen aan bod.
Vereist antwoord

Volledig mee oneens
Volledig mee eens

In de artikelen zelf worden de onderwerpen breed genoeg besproken.
Vereist antwoord

Volledig mee oneens
Volledig mee eens

Over de foto's. Wilt u reageren op onderstaande stellingen:
Vereist antwoord

Zeer mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Zeer mee eens
Er zijn voldoende foto's bij de artikelen
De foto's ondersteunen de artikelen

Over de opmaak van Kerkmagazine. Wilt u reageren op deze stellingen:
Vereist antwoord

Zeer mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Zeer mee eens
De opmaak is overzichtelijk
De opmaak is gevarieerd
De opmaak is eigentijds
De opmaak ziet er verzorgd uit

Hoe beoordeelt u de artikelen op de onderdelen:
Vereist antwoord

Zeer mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Zeer mee eens
Lettertype is prettig
Lettergrootte is prettig
Letterkleur is prettig
Regelafstand is goed
Artikelen lezen makkelijk weg
Artikelen zijn goed te begrijpen
De onderwerpen worden goed duidelijk
De schrijfstijl is informeel
De schrijfstijl mag wel formeler
De artikelen zijn objectief

Heeft u nog andere opmerkingen/verbeterpunten?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wilt u de Nieuwsbrief Kerkmagazine over dit onderzoek en ander nieuws voor kerken ontvangen?
Vereist antwoord

Als u bij de vorige vraag heeft aangeklikt dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen, vul dan hier uw e-mailadres in.

250 tekens resterend

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Cor, Julian, Kors, Thijs - studenten CHEMarco van de Wetering - uitgever Kerkmagazine