.

Využití PC při orientaci na trhu práce

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Internet využívám na

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Na PC umím používat

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Na internetu si dokážu najít vše, co potřebuji

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Mám založenou e-mailovou schránku

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Mám účet v bance a používám pro jeho správu bankovní aplikaci

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Vím, co je "Identita občana"

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Znám internetové stránky Úřadu práce ČR

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Využívám klientskou zónu "Jenda"

Vyberte jednu nebo více odpovědí