Dotazník pre občanov obce Rastislavice

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý je súčasťou Komunitného plánu sociálnych služieb obce Rastislavice 2020-2025

Ako dlho žijete v obci Rastislavice?
Povinná odpoveď

Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali získať informácie o niektorej forme sociálnych služieb ?
Povinná odpoveď

Ako by ste postupovali v prípade trvalého postihnutia člena Vašej rodiny ?
Povinná odpoveď

Prosíme, označte všetky služby, ktoré v súčasnej dobe užívate Vy osobne alebo Vám blízka osoba:
Povinná odpoveď

Kto využíva danú službu ?
Povinná odpoveď

Ktoré z nasledujúcich skupín obyvateľov obce si podľa Vás zaslúžia viac pozornosti ? /max. 4 odpovede/
Povinná odpoveď

Na ktoré oblasti pomoci by sa mala obec v budúcnosti viac zamerať ? /max 3 od./
Povinná odpoveď

Aké je zloženie Vašej domácnosti ?
Povinná odpoveď

Aké je Vaše zamestnanie ?
Povinná odpoveď

Koľko máte rokov ?
Povinná odpoveď

Aké je Vaše najvyššie dokončené vzdelanie ?
Povinná odpoveď

Ako by ste hodnotili životnú úroveň Vašej domácnosti ?
Povinná odpoveď

Ste muž alebo žena?
Povinná odpoveď

ĎAKUJEME za vyplnenie dotazníka!