Discriminatie


Met dit onderzoek wil ik discriminatie onder jongvolwassenen (18-25 jaar) bestuderen. Jouw ervaringen zijn belangrijk om een zicht te krijgen op discriminatie vandaag. De enquête is volledig anoniem en kost enkele minuten om in te vullen. Bedankt alvast! 

Medy Joseph, 6 Humane Wetenschappen Atheneum van Kapellen

Enquête starten