.

Nepodmienený základný príjem na Slovensku

Dobrý deň, venujte prosím 5 minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aký je váš vek?

Použite iba číslice
2

Ste muž alebo žena

Vyberte jednu odpoveď
3

Žijete v meste alebo na vidieku?

Vyberte jednu odpoveď
4

Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Vyberte jednu odpoveď
5

Máte prácu na plný úväzok

Vyberte jednu odpoveď
6

Žijú s vami v jednej domácnosti maloleté osoby?

Vyberte jednu odpoveď
7

Teraz by sme radi vedeli, čo si myslíte o myšlienke Nepodmieneného základného príjmu. Ako dobre poznáte myšlienku známu pod pojmom “Nepodmienený základný príjem“?

Vyberte jednu odpoveď
8

Nepodmienený základný príjem je bezpodmienečne vyplácaná dávka, ktorú vláda každému jednotlivcovi vyplatí bez ohľadu na to či je zamestnaný alebo nie, taktiež bez ohľadu na jeho iné zdroje príjmu. Nahrádza sociálne zabezpečenie poskytované štátom (všetky sociálne dávky), a je dostatočne vysoký na pokrytie všetkých základných potrieb (strava, bývanie atď.). Ak by sa konalo referendum o zavedení Nepodmieneného základného príjmu, ako by ste hlasovali?

Vyberte jednu odpoveď
9

Aký by bol podľa vás najpravdepodobnejší vplyv Nepodmieneného základného príjmu na váš pracovný návyk?

Vyberte jednu odpoveď
10

Aké z nasledujúcich argumentov za Nepodmienený základný príjem sa vám zdajú najviac presvedčivé?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí (max. 3)
11

Aké z nasledujúcich argumentov proti Nepodmienenému základnému príjmu sa vám zdajú najviac presvedčivé?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí (max. 3)