.

Tilbakemeldingsskjema for ansatte

Kjære Herr eller Fru, ta deg noen minutter av tiden din til å fylle ut følgende spørreundersøkelsen.

Sikret
1

Hvor fornøyd er du med selskapet?

Velg en av følgende alternativer:
2

Hvilke endringer ville du sette pris på i selskapet?

Vennligst skriv inn dine forslag nedenfor:
3

Hvor fornøyd er du med dine daglige arbeidsoppgaver?

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lavest og 10 er høyest, vennligst ranger hvert aspekt:
4

Hvordan er arbeidsmiljøet på din avdeling?

Velg en av følgende alternativer:
5

Hvor fornøyd er du med delegering av arbeidsoppdrag?

6

Hvor tilfreds er du med dine kollegaer?

Velg en av følgende alternativer:
7

Er kommunikasjonen/informasjon fra ledelsen tydelig?

Velg en av følgende alternativer:
8

Hva motiverer deg til å yte ditt beste på jobb?

Vennligst skriv inn dine hovedmotivasjonsfaktorer nedenfor:
9

Er du tilfreds med arbeidstidens fleksibilitet?

Velg en av følgende alternativer:
10

Føler du at sikkerheten din blir ivaretatt?

11

Hvordan er balansen mellom arbeid og fritid for deg?

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lavest og 10 er høyest, vennligst ranger balansen:
12

Enger Transport fokuserer på kjørestil. Hva mener du om det?

13

Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale Enger Transport til andre?

14

"Når kvalitet og service teller", er vårt motto. Føler du at du har eierskap i dette mottoet?