.

Na kole do práce

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Dopravujete se někdy do práce na kole?

Vyberte jednu odpověď
2

Kde ostavujete jízdní kola?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Zdá se Vám kapacita odstavu kol dostatečná?

Vyberte jednu odpověď
4

Vyhovují Vám současné instalované typy stojanů pro kola?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Pokud ne, proč?

6

Je něco dalšího, co bychom měli v oblasti cyklodopravy našich zaměstnanců změnit?