Dotazník-organizace pracovního času

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování seminární práce, na které se spolu s dalšími studentkami společně podílím.

Cílem tohoto dotazování je zjištění, jak velký dopad má organizace pracovního času na produktivitu a efektivitu práce.


Vyplnění dotazníku je zcela anonymní.

U jednotlivých otázek označte tu možnost, která nejlépe vystihuje Váš postoj.


Děkuji za Váš čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku.

Jílková Nikola


Spustit dotazník teď