.

Zbadanie stopnia wdrożenia nowoczesnych technologii w logistyce oraz ocena ich wpływu na efektywność operacyjną i koszty.

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Zbadanie stopnia wdrożenia nowoczesnych technologii w logistyce oraz ocena ich wpływu na efektywność operacyjną i koszty
1

Proszę podać nazwę Państwa firmy:

2

Jaka jest wielkość Państwa firmy?

Wybierz jedną odpowiedź
3

W jakiej branży działa Państwa firma?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Jakie technologie logistyczne są obecnie wykorzystywane w Państwa firmie? (Proszę zaznaczyć wszystkie, które mają zastosowanie)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
5

Jak długo Państwa firma korzysta z nowoczesnych technologii logistycznych?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jakie są największe korzyści wynikające z wdrożenia nowoczesnych technologii w Państwa firmie? (Proszę zaznaczyć wszystkie, które mają zastosowanie)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
7

Jak oceniają Państwo wpływ wdrożonych technologii na efektywność operacyjną Państwa firmy?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Czy wdrożenie nowych technologii wpłynęło na koszty logistyczne w Państwa firmie?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Jakie bariery napotkali Państwo podczas wdrażania nowych technologii? (Proszę zaznaczyć wszystkie, które mają zastosowanie)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
10

Czy planują Państwo dalsze inwestycje w nowoczesne technologie?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Jeśli tak, to w jakie technologie planują Państwo inwestować? (Proszę zaznaczyć wszystkie, które mają zastosowanie)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
12

Czy mają Państwo dodatkowe uwagi dotyczące wdrażania nowoczesnych technologii w logistyce?