Bakalárska práca

Vážený respondent, vážená respondentka,


som študentkou na Technickej univerzite v Košiciach. Študujem na Stavebnej fakulte odbor Technológia a manažment v stavebníctve.


Prosím, venujte pár minút svojho času na vyplnenie dotazníka k mojej bakalárskej práci, na tému Výstavba nájomných bytov, v ktorej sa pokúšam zanalyzovať súčasný stav a plán výstavby nájomných bytov v okrese Brezno.


Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujem.

Spustiť dotazník