.

Evaluatie van mijn collega's over mijn stageperiode bij Vluchtelingenwerk

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe tevreden ben je over mijn algemene prestaties tijdens mijn stageperiode?

Beoordeel mijn prestaties op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en 5 voor zeer tevreden.
2

Hoe effectief was mijn communicatie tijdens mijn stageperiode?

Beoordeel mijn communicatieve vaardigheden op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor zeer ineffectief en 5 voor zeer effectief.
3

Hoe behulpzaam was ik tijdens mijn stageperiode?

Geef aan in hoeverre je mijn behulpzaamheid waardeerde tijdens mijn stageperiode.
4

Hoe was mijn samenwerking met andere teamleden?

Geef je mening over mijn samenwerking met andere teamleden tijdens mijn stageperiode.
5

Hoe goed voldeed ik aan de gestelde doelen en taken?

Beoordeel in hoeverre ik voldeed aan de gestelde doelen en taken tijdens mijn stageperiode.
6

Hoe goed paste ik me aan aan nieuwe situaties en veranderingen?

Geef aan hoe goed ik me aanpaste aan nieuwe situaties en veranderingen tijdens mijn stageperiode.
7

Welke aspecten van mijn werk zouden nog verbeterd kunnen worden?

Geef specifieke aspecten van mijn werk aan die nog verbetering behoeven.
8

Wat vond je het meest positief aan mijn bijdrage tijdens mijn stageperiode?

Benadruk wat je als zeer positief hebt ervaren over mijn bijdrage tijdens mijn stageperiode.
9

Op welke wijze kan ik mijn samenwerking met het team verbeteren?

10

Zou je aanbevelen dat ik in de toekomst bij Vluchtelingenwerk werkzaam zou zijn?

Geef aan of je denkt dat ik geschikt ben voor toekomstig werk bij Vluchtelingenwerk.