.

Vragen kamerhuur

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

In welk studiejaar zit je?

Kies één of meer antwoorden
2

Hoe lang woon je al op kamers?

Kies één of meer antwoorden
3

Heb jij voordat je op kamers ging voorlichting hierover gemist? Zo ja, over welke onderwerpen had je graag (meer) informatie gehad?

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rechten en plichten van de verhuurder, welke rechten en plichten jij als huurder hebt, huurtoeslagmogelijkheden, contractvormen en of onderverhuur is toegestaan.
4

Heb jij wel eens problemen gehad met je huurbaas? Zo ja, waarover ging dit en (hoe) wist je vervolgens wat je rechten waren.

Je beantwoordt dit anoniem waardoor wij je antwoord niet aan jou als persoon terug kunnen koppelen