Helse og ergonomi i produksjon 2023

Hei alle i produksjon, 


Vi ønsker å videreutvikle en mer helsefremmende arbeidsplass for alle plukkere hos K. Ekrheim. For å få til dette trenger vi mer kunnskap om deres opplevde arbeidshverdag. I denne spørreundersøkelsen ber vi deg derfor om å svare på spørsmål knyttet til arbeidsrelaterte plager, motivasjon og trivsel.


Dine svar vil være helt anonyme, og resultatene vil bli brukt utelukkende til å identifisere områder hvor vi kan gjøre forbedringer.


Takk for at du tar deg noen minutter til å delta i undersøkelsen!

Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023