.

Dotazník zpětné vazby od zaměstnanců

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak byste hodnotili šéfa firmy?

Vyberte jednu možnost.
2

Jak byste ohodnotili firmu celkově?

Hodnocení od 1 (velmi nespokojený/á) po 10 (velmi spokojený/á).
3

Jaké změny byste uvítali ve firmě?

Napište své nápady a připomínky.
4

Jak hodnotíte pracovní prostředí ve firmě?

Vyplňte s odpovědí od 1 (velmi špatné) do 5 (velmi dobré).
5

Jak byste zhodnotili komunikaci v týmu?

Vyberte jednu možnost.
6

Máte dostatečné možnosti profesního rozvoje ve firmě?

Vyberte jednu odpověď.
7

Jaké pracovní benefit byste uvítali ve firmě?

Napište jaké konkrétní benefity byste uvítali.
8

Jak hodnotíte transparentnost při obstarávání informací ve firmě?

Ohodnoťte od 1 (velmi nedostatečná) do 10 (velmi dobrá).
9

Jak byste zhodnotil/a svůj pracovní postup?

Napište krátce, jak hodnotíte efektivitu svého pracovního postupu.
10

Jaký je váš názor na podporu týmu ve firmě?

Vyberte jednu odpověď.