Powered by

Anketa obyvatel regionu MAS Sdružení SPLAV k strategii rozvoje

Místní akční skupina Sdružení SPLAV zpracovává Strategii rozvoje území 31 obcí regionu Rychnov n/K, které najdete na mapce. Strategie by měla zjistit, jaké problémy region nejvíce trápí a co je potřeba udělat pro jejich odstranění. Rovněž pomůže se získáním finančních prostředků (zejména z EU, ale i dalších zdrojů) na potřebné aktivity.

Abychom mohli navrhnout co nejužitečnější pomoc našemu regionu, potřebujeme znát i váš názor. Budeme rádi, pokud se v letním čase zúčastníte této ankety a odpovíte nám na 12 otázek. Anketa je anonymní.

Spustit dotazník