OZE Nowa

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Pozwoli nam to na przeprowadzenie konsultacji społecznych odnośnie planowanego do realizacji projektu związanego z inwestycją w odnawialne źródła energii.

Czy znane jest Państwu pojęcie „odnawialne źródła energii”?
Wymagana odpowiedź

Czy przeszkadzają Państwu nieodnawialne surowce (węgiel, ropa) używane do produkcji energii elektrycznej?
Wymagana odpowiedź

Którą społeczność lokalną reprezentujesz?
Wymagana odpowiedź

Czy uważają Państwo, że instalacje fotowoltaiczne są bezpiecznym dla środowiska źródłem OZE ? Jeśli nie - dlaczego?
Wymagana odpowiedź

Czy popierają Państwo zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji energii elektrycznej?
Wymagana odpowiedź

Jakie źródło OZE zaakceptowaliby Państwo w sąsiedztwie swojego gospodarstwa?
Wymagana odpowiedź

Czy spotkali się Państwo z pojęciem fotowoltaiki ?
Wymagana odpowiedź

Czy według Państwa instalacje fotowoltaiczne mogą źle wpływać na społeczność żyjącą w okolicy lub na grunty ?
Wymagana odpowiedź

Proszę zaznaczyć, które z zalet zastosowania instalacji fotowoltaicznej, jako źródła wytwarzania energii są Państwu znane:
Wymagana odpowiedź

Czy uważają Państwo, że Polska jest dobrym krajem na tego typu inwestycje?
Wymagana odpowiedź

Czy widzą Państwo przeciwwskazania do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu sąsiadującego z Państwa domem budynku?
Wymagana odpowiedź

Czy w Państwa gospodarstwie domowym/działalności gospodarczej myśleli Państwo nad inwestycją, która przyczyniłaby się do poprawy stanu środowiska ?
Wymagana odpowiedź

Czy uważają Państwo, że w Województwie Śląskim w szczególny sposób powinno być promowane zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE?
Wymagana odpowiedź

Czy zdecydowaliby się Państwo na montaż takiej instalacji ? Jeśli nie - dlaczego ?
Wymagana odpowiedź