OZE Nowa

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Pozwoli nam to na przeprowadzenie konsultacji społecznych odnośnie planowanego do realizacji projektu związanego z inwestycją w odnawialne źródła energii.

Rozpocznij ankietę teraz