Hvilken sportsbutikk foretrekker du og hvorfor?

Dette er en undersøkelse laget av tre elever som går tredje året på Heimdal Videregående . I faget markedsføring har vi fått en oppgave å lage en markedsundersøkelse. Vi har valgt å lage en spørreundersøkelse som gir oss svar på hvilken sportsbutikk du foretrekker, hvorfor og hva det er du handler på en sportsbutikk. 

Håper du svarer på vår undersøkelse :)

Kjønn?
Required answer

Hvor gammel er du?
Required answer

Hvor ofte trener du?
Required answer

Hva kjøper du i en sportsbutikk? (Her kan du krysse av på flere alternativer)
Required answer

Hvilken sportsbutikk foretrekker du?
Required answer

Hvilke egenskaper er viktig for deg i en sportsbutikk?(Her kan du krysse av på flere alternativer)
Required answer

Hvor ofte handler du på en sportsbutikk?
Required answer