Overbelasting stroomnet

Beste deelnemer,

Hartelijk dank dat u 2 minuten neemt om deel te nemen aan dit bekendheidsonderzoek over de overbelasting van het stroomnet.  

Deze enquête is anoniem en uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Met vriendelijke groet, 

Dinand Kraus, Jaap van Vliet, Quinn Jacobs en Milan van Ek


Enquête starten