.

Well-being Assessment Tool

Följande påståenden handlar om din arbetssituation och hur du upplever denna situation. Vänligen ange hur ofta varje påstående gäller för dig.

Säkrad
1

När jag är på arbetet känner jag mig psykiskt utmattad

Välj ett svar
2

Allting jag gör på arbetet kräver stor ansträngning

Välj ett svar
3

Det är svårt för mig att återhämta mig efter en dag på arbetet

Välj ett svar
4

När jag är på arbetet känner jag mig fysiskt utmattad

Välj ett svar
5

Jag saknar energi för en ny dag på arbetet när jag går upp på morgonen

Välj ett svar
6

Jag vill vara aktiv på arbetet men trots det klarar jag inte av det

Välj ett svar
7

När jag anstränger mig på arbetet blir jag trött fortare än vanligt

Välj ett svar
8

Vid arbetsdagens slut känner jag mig psykiskt utmattad och slutkörd

Välj ett svar
9

Jag får kämpa för att uppbringa entusiasm för mitt arbete

Välj ett svar
10

När jag är på arbetet går jag på autopilot och tänker inte på vad jag håller på med

Välj ett svar
11

Jag känner stark motvilja för mitt arbete

Välj ett svar
12

Jag känner likgiltighet inför mitt arbete

Välj ett svar
13

Jag känner mig cynisk inför vad mitt arbete har för betydelse för andra

Välj ett svar
14

På arbetet har jag svårt att vara fokuserad

Välj ett svar
15

På arbetet har jag svårt att tänka klart

Välj ett svar
16

Jag är glömsk och distraherad på arbetet

Välj ett svar
17

När jag arbetar har jag svårt att koncentrera mig

Välj ett svar
18

Jag gör misstag på arbetet eftersom jag tänker på annat

Välj ett svar
19

På arbetet känner jag mig oförmögen att kontrollera mina känslor

Välj ett svar
20

Jag känner inte igen mig själv i hur jag reagerar känslomässigt på arbetet

Välj ett svar
21

När jag arbetar blir jag lätt irriterad när saker inte går som jag vill

Välj ett svar
22

Jag blir upprörd eller ledsen på arbetet utan att veta varför

Välj ett svar
23

På arbetet händer det att jag överreagerar utan att mena det

Välj ett svar