Dotazník na meranie vnímania organizácie klientmi Úradu priemyselného vlastníctva SR


Vážení respondenti,


dostáva sa k Vám dotazník, ktorého účelom je zistiť vnímanie úradu klientmi a zistiť úroveň Vašej spokojnosti s kvalitou poskytovaných služieb. Výsledky budú podnetom pre návrh na zlepšenie súčasného stavu.Vopred Vám ďakujeme za vyplnenie dotazníka.

Spustiť dotazník