Otázka transgeneračního přenosu v rámci zanedbávání dětí.

Dobrý den,

jmenuji se Lucie Marčíková a jsem studentkou Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, kde studuji obor zdravotně sociální pracovník. Touto cestou bych Vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který mi bude sloužit jako výzkumný materiál k bakalářské práci týkající se otázky transgeneračního přenosu v rámci zanedbávání dětí.

Prosím, aby dotazník vyplnili pouze respondenti, kteří jsou rodiče ve věku 18 – 30 let.

Děkuji za Váš čas a odpovědné vyplnění.

Kolik je Vám let?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše pohlaví?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

Jaký je Váš současný stav?
Povinná odpověď

Kolik máte dětí?
Povinná odpověď

Víte, co znamená pojem zanedbávání dětí? Zde můžete označit více odpovědí.
Povinná odpověď

Znáte někoho ve Vašem okolí, kdo se stal obětí zanedbávání ze strany dospělé osoby?
Povinná odpověď

Znáte konkrétní preventivní programy na ochranu zanedbávaných dětí?
Povinná odpověď

Myslíte si, že by mělo smysl, zavést povinné preventivní přednášky o zanedbávání pro děti na základních školách?
Povinná odpověď

Kdybyste měl/a podezření, že například spolužák Vašeho dítěte nebo někdo z Vašeho okolí je zanedbáván, jak byste reagoval/a?
Povinná odpověď

Víte, co znamená pojem transgenerační přenos v rámci zanedbávání dětí?
Povinná odpověď

Víte, čím bývá transgenerační přenos v rámci zanedbávání dětí způsoben?
Povinná odpověď

Máte pocit, že jste ve výchově svých dětí ovlivněni svým dětstvím?
Povinná odpověď

Souhlasíte s tím, že to, jak jste byli vychováváni, má vliv na to, jak budou Vaše děti vychovávat svoje děti?
Povinná odpověď