Postoj jednotlivca v spoločnosti k mravnostnej kriminalite

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník