Utvärdering av Digitala Studiemodeller

Vi ber dig besvara följande frågor genom att markera ett eller flera svarsalternativ som passar ditt patientfall bäst.


All insamlad information kommer att vara anonym och sekretessbelagd.På förhand, stort tack för att du besvarar projektformulär!


Specialisttandläkare Osama Alali

&

Specialisttandläkare Björn Gjelvold


Folktandvården Skåne, Specialisttandvården Lund C

Starta en Enkät Nu