Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Strategický controlling ako nástroj strategického manažmentu

Zber odpovedí bol ukončený.

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Aká je právna forma Vašej firmy ?
Povinná odpoveď

2 Aký je počet zamestnancov vo Vašej firme?
Povinná odpoveď

3 Aké je odvetvie pôsobenia firmy?
Povinná odpoveď

4 Aký druh majority je vo Vašej firme?
Povinná odpoveď

5 Čomu sa v rámci strategického manažmentu venuje Vaša firma?
Povinná odpoveď

6 Je controlling vo Vašej firme efektívnym nástrojom manažmentu?
Povinná odpoveď

7 Ako pristupovala Vaša firma k budovaniu systému controllingu?
Povinná odpoveď

8 Venuje sa Vaša firma vzdelávaniu zamestnancov v oblasti controllingu? Ak áno, akou formou?
Povinná odpoveď

9 Je reporting vo Vašej firme súčasťou controllingu? Ak áno, ako ho využívate?
Povinná odpoveď

10 Načo sa firma v rámci nástrojov riadenia zameriava?
Povinná odpoveď

11 Kto vo Vašej firme najviac pracuje s informáciami - pre koho slúži reporting a controlling?
Povinná odpoveď

12 Využívate nástroje strategického controllingu? Ak áno, ktoré?
Povinná odpoveď

13 Aký druh controllingu využívate vo Vašej firme?
Povinná odpoveď

14 Ak využívate strategický controlling, v akých oblastiach vidíte jeho prínos vo Vašej firme?
Povinná odpoveď