Inkluze a možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS) na středních školách

Dobrý den, jmenuji se Klára Beránková a jsem studentkou Mendelovy univerzity v Brně. Svou bakalářskou práci mám zaměřenou na téma „Inkluze a možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na středních školách“. V praktické části této práce se zaměřuji na empirický výzkum spokojenosti rodičů žáků s poruchou autistického spektra (PAS) se vzděláváním na středních školách v ČR. 


Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění přiloženého anonymního dotazníku, který obsahuje 29 otázek. Cílem tohoto dotazníku je shromáždit informace o dostupnosti a odbornosti při vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS). Vaše odpovědi jsou pro mě velmi cenné a pomohou mi lépe porozumět této problematice.


Děkuji za Váš čas a zájem při vyplnění dotazníku, v případě potřeby se na mě můžete obrátit na: xberank7@mendelu.cz

 

Spustit dotazník teď