Powered by

Dotazník k EVVO v Plzeňském kraji

Dobrý den,


věnujte prosím 10 minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který je určen všem školám a školským zařízením. Dotazník se zabývá Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou (EVVO) v Plzeňském kraji.

Získaná data budou podkladem pro vznikající Krajskou koncepci EVVO pro roky 2022-2031, kterou zpracovává Centrum pro komunitní práci západní Čechy.

Dotazník je možné vyplnit do 28. února 2022


V rámci dotazníku nejsou zjišťovány žádné citlivé osobní údaje. Data budou navíc anonymizována a použita tak, aby respondenty/tky nebylo možné nijak identifikovat. Zveřejněna budou jen souhrnná data.


Vaše účast je dobrovolná, dotazník můžete kdykoliv ukončit. Prosíme Vás ale o vyplnění celého dotazníku, který je pro nás cenným zdrojem informací.


Bližší informace o zpracovateli Koncepce (CpKP západní Čechy) naleznete zde

Informace o Krajské koncepci EVVO naleznete na stránkách Plzeňského kraje.


Spuštěním dotazníku potvrzuji, že rozumím výše uvedeným informacím a souhlasím se svojí účastí na dotazníkovém šetření


Spustit dotazník teď