.

Dotazník o energetickém hospodářství a úsporách ve spotřebě vody

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak často upřednostňujete úsporná opatření ve vašem domácnosti?

Vyberte ze tří možností.
2

Preferujete sprchu nebo vanu při koupání?

Ohodnoťte své preference pomocí hvězdiček.
3

Jak často si myjete ruce?

Odpovězte v textové formě.
4

Jak dlouho trvá průměrně váš sprchování?

Odpověď prosím v minutách.
5

Zdařile snižujete množství vody spotřebované při splachování toalet?

Vyberte z možností ano nebo ne.
6

Máte nainstalovány úsporné vodovodní baterie?

Vyberte z možností ano nebo ne.
7

Jste si vědom(a) principů šetření vody?

Odpovězte v textové formě.
8

Jaký je váš názor na recyklaci šedé vody pro úspory v domácnosti?

Odpovězte v textové formě.
9

Vyhledáváte informace o energetické účinnosti spotřebičů před jejich nákupem?

Vyberte z možností ano nebo ne.
10

Která z následujících možností je podle vás efektivnější z hlediska energetických úspor?

Vyberte kategorii, kterou považujete za nejefektivnější.