.

Ankieta dotycząca skuteczności programów profilaktycznych i prewencyjnych Policji w Białej Podlaskiej

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Skuteczność programów profilaktycznych i prewencyjnych Policji w Białej Podlaskiej
1

Jak oceniasz skuteczność programów profilaktycznych i prewencyjnych Policji w Białej Podlaskiej?

Proszę wybrać jedną z opcji.
2

Jak oceniasz skuteczność działań informacyjnych Policji w Białej Podlaskiej?

Proszę ocenić na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza niską skuteczność, a 10 oznacza wysoką skuteczność.
3

Podaj swoje uwagi na temat programów profilaktycznych i prewencyjnych Policji w Białej Podlaskiej.

Proszę wpisać swoje uwagi w poniższe pole tekstowe.
4

Czy uważasz, że programy profilaktyczne Policji w Białej Podlaskiej powinny być udostępniane częściej?

Proszę wybrać jedną z opcji.
5

Czy jesteś świadomy/a działań prewencyjnych Policji w twoim obszarze zamieszkania?

Proszę zaznaczyć odpowiedź.
6

W jaki sposób Policja mogłaby poprawić skuteczność swoich programów profilaktycznych?

Proszę wpisać sugestie w poniższe pole tekstowe.
7

Czy uważasz, że szeroko pojęte programy prewencyjne Policji mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa w społeczeństwie?

Proszę wybrać jedną z opcji.
8

Jak oceniasz programy profilaktyczne i prewencyjne Policji pod względem dostępności informacji o nich dla społeczeństwa?

Proszę ocenić na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza niską dostępność informacji, a 10 oznacza wysoką dostępność.
9

Czy jesteś zadowolony/a z efektów działań profilaktycznych Policji w Białej Podlaskiej w ostatnich miesiącach?

Proszę zaznaczyć odpowiedź.
10

Czy wiesz, jak skorzystać z programów profilaktycznych Policji w Białej Podlaskiej w razie potrzeby?

Proszę zaznaczyć odpowiedź.