.

Utvärdering av kompetensutveckling – lässtrategier

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

1. Hur använder du lässtrategier under dina lektioner?

2

2. Känner du dig bekväm med att använda lässtrategier i din undervisning? Kommer du fortsätta arbeta med lässtrategier?

3

3. Hur har du sett förändrade resultat hos eleverna?

4

4. Använder du lässtrategier i planeringen av dina lektioner?

5

Vilket innehåll skulle du önska på pedagogiska forum i höst?