.

BAM, enkätsvar efter genomförd utbildning

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

Skriv din fråga här

2

Mina förväntningar på utbildningen har infriats

3

Jag har tillgodosett mig kunskap på utbildningen som jag kommer att ha praktisk nytta av

4

Utbildningsupplägget har passat mig bra

5

Jag uppfattar utbildarens kunskap i området som god

6

Den avsatta tiden för utbildningen var lagom

7

Vad var särskilt bra?