Bezpieczeństwo lokalne i jego zagrożenia w oczach mieszkańców Gminy Łapanów

Szanowni Państwo!

Jestem studentką Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.

Niniejsza ankieta jest anonimowa i stanowi podstawę badań do części empirycznej pracy magisterskiej dotyczącej bezpieczeństwa lokalnego i jego zagrożeń. Badam postrzeganie bezpieczeństwa przez mieszkańców gminy Łapanów. Wyniki badań będą wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.

Dziękuję za wypełnienie ankiety,

Jamrozowicz Andżelika

W jakiej miejscowości, należącej do Gminy Łapanów Pan/Pani mieszka?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu orientuje się Pan/Pani w tematach związanych z bezpieczeństwem lokalnym?
Wymagana odpowiedź

Kto Pana/Pani zdaniem jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa w gminie? (można wybrać więcej, niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania?
Wymagana odpowiedź

Czy w ostatnich dwóch latach, czuje się Pan/Pani bezpieczniej?
Wymagana odpowiedź

Proszę wskazać miejsca, które Pana/Pani zdaniem są najmniej bezpieczne w Pana/Pani miejscu zamieszkania. Proszę wskazać 3 najważniejsze.
Wymagana odpowiedź

Na czym opiera głównie Pan/Pani ocenę stanu bezpieczeństwa w najbliższej okolicy?
Wymagana odpowiedź

Czy w ostatnich czterech latach, stał się Pan/Pani ofiarą przestępstwa?
Wymagana odpowiedź

Czy obawia się Pan/Pani oraz rodzina i znajomi, że może stać się ofiarą przestępstwa?
Wymagana odpowiedź

Czy był Pan/Pani świadkiem przestępstwa w miejscu zamieszkania?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli był Pan/Pani świadkiem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, jakie to było zdarzenie? (proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Które z wymienionych poniżej zjawisk, stanowią dla Pana/Pani najważniejszy problem w najbliższym otoczeniu oraz miejscowości, gdzie Pan/Pani mieszka? Proszę wskazać trzy najistotniejsze.
Wymagana odpowiedź

Jakie są według Pana/Pani główne przyczyny przestępczości? Proszę o wskazanie trzech najważniejszych.
Wymagana odpowiedź

Czy wspiera Pan/Pani działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa?
Wymagana odpowiedź

Co Pana/Pani zdaniem, wpłynęłoby na zmniejszenie przestępczości w Pana/Pani okolicy, miejscu zamieszkania? Proszę wskazać trzy najważniejsze.
Wymagana odpowiedź

Jak według Pana/Pani lokalne władze mogłyby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa, zminimalizowanie lub eliminację zagrożeń? (Proszę wskazać maksymalnie 3 działania).
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jak według Pana/Pani rząd mógłby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa państwa? (Proszę wskazać maksymalnie trzy działania).
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jak ocenia Pan/Pani skuteczność pracy "lokalnej" Policji?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/i skuteczność pracy urzędów samorządowych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego?
Wymagana odpowiedź

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Status zawodowy
Wymagana odpowiedź