Powered by

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

nazywam się Katarzyna Wasiewska, jestem studentką piątego roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Akademii Nauk Stosowanych Collegium Balticum, w Szczecinie. 

Piszę pracę magisterską na temat: Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym, dlatego zwracam się z wielką prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Przeprowadzane przeze mnie badania są w pełni anonimowe i zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowych. Proszę o udzielenie rzetelnych odpowiedzi, które pomogą mi obiektywnie spojrzeć na dany problem. Ponadto działania pokażą, czy dzieci w tym wieku przejawiają trudności emocjonalne oraz ukażą, w jaki sposób środowisko domowe i zewnętrzne wspiera kształtowanie rozwoju emocjonalnego u dzieci.

Dziękuję.

Rozpocznij ankietę teraz