Odosielam Dotazník...

Dotazník pre rodičov

Vážení rodičia,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka. Spätná väzba od Vás je pre nás nesmierne dôležitá v procese skvalitňovania služieb, ktoré poskytuje naša škola.

Ako ste sa dozvedeli o našej škole ?

50

Chodí Vaše dieťa do tejto školy

Plánujete zapísať Vaše dieťa do našej školy ?

Čoje pre Vás rozhodujúce pri výbere školy kam zapíšete svoje dieťa? (Môžete označiť viac možností.)

50

Informácie o našej škole, ktoré ste získali zo stánky školy sú:

Chýbajú mi nasledovné informácie:

500

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka.

Urobte si svoj vlastný. Ľahko a úplne zadarmo!

Pre ľahký štart využite viac než 100 hotových vzorov
Vytvorte si dotazník, ktorý funguje aj na mobiloch
Získajte rýchlo cenné odpovede na rôzne otázky
Vytvorte dotazník

Copyright ® 2012 - 2018 Survio. All rights reserved.