.

Badania U&A karmy dla kotów/ Michał Rogowski, Wiktoria Wojdat

Dzień Dobry! Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w naszym badaniu. Jesteśmy firmą produkującą karmę dla kotów i pragniemy lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje naszych klientów. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane anonimowo i wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

Czas wypełnienia ankiety: 10-15 minut

Zabezpieczony
1

Ile kotów Pan/Pani posiada?

2

W jakim wieku są Pana/Pani koty?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
3

Czy posiad Pan/Pani rasowego kota?

Jeśli tak przejdź do kolejnego pytania, Jeśli nie pomiń następne pytanie
4

Jakiego rodzaju kota Pan/Pani posiada?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Jak często wybiera Pan/Pani karmę dedykowaną dla gatunku swojego kota?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jak często kupuje Pan/Pani karmę dla swojego kota?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Gdzie najczęściej kupuje Pan/Pani karmę dla swojego kota?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
8

Jakiego rodzaju karmę najczęściej kupuje Pan/Pani dla swojego kota?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Jaki rozmiar karmy najczęściej Pan/Pani kupuje?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy czyta Pan/Pani skład karmy przed zakupem?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Czy preferuje Pan/Pani karmy produkowane w Polsce?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Na ile ważna jest dla Pana/Pani marka karmy dla kota?

Skala od 1-5, gdzie odpowiedź 1 oznacza, że "nie ma znaczenia", z kolei 5 oznacza że jest "bardzo ważna"
13

Jakie są Pana/Pani główne źródła informacji o karmach dla kotów?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
14

Jak ważny jest dla Pana/Pani aspekt certyfikacji karmy?

0 - Nie ma znaczenia, 5 - Bardzo Ważny
15

Która z wymienionych postaw pasuje do Pana/Pani?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
16

Jak oceniłby/-aby Pan/Pani swoje zadowolenie z obecnie używanej karmy dla kotów?

Skala od 0-5, gdzie 0 to "bardzo niezadowolony/a" a 5 to "bardzo zadowolony/a"
Przydziel 0.05 punktów
Cena
0
0
5
Jakość
0
0
5
Skład
0
0
5
Dostępność
0
0
5
17

Czy Pana/Pani wydatki na karmę dla kota zmieniły się w ciągu ostatniego roku?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Ile pieniędzy miesięcznie przeznacza Pan/Pani na karmę dla kota?

Wybierz jedną odpowiedź
19

Które z poniższych opcji zakupu są dla Pana/Pani najważniejsze?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
20

Jak ocenia Pan/Pani swój poziom świadomości na temat żywienia kotów?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
22

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
23

Jakie jest Pana/Pani miejsce zamieszkania?

Wybierz jedną odpowiedź
24

Jaki jest Pana/Pani poziom wykształcenia?

Wybierz jedną odpowiedź