LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Enquête Silver Circle, centrum voor de Oude Religie

Enquête beëindigd.

Geachte Vrienden van Silver Circle, CvdOR en Silver Circle Studies

Stichting Silver Circle (SC) heeft als doelstelling onder meer het informeren over Wicca in het algemeen en Gardnerian Wicca in het bijzonder. Daartoe wil zij gedegen informatie verspreiden over Wicca en zaken die daar mee te maken hebben. Tevens wil zij een ingang bieden voor zoekende mensen binnen de wereld van Wicca met daarnaast het doorgeven van kennis op verschillende manieren zoals via de website en email maar ook via de schriftelijke begeleiding, het uitgeven van boeken, het houden van bijeenkomsten en workshops en natuurlijk persoonlijke gesprekken.

Deze enquête is erop gericht om de behoefte te meten van de aangesloten vrienden van de FB pagina’s Silver Circle, centrum voor de Oude Religie en Silver Circle studie groep.

Aan de hand van de uitkomsten kan SC een concretere inschatting maken van de behoeften van haar leden en daarop inspelen.

Graag willen wij 10 minuten van uw tijd vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Bestuur Stichting Silver Circle en medewerkers

1 Bent u bekent met Stichting Silver Circle?
Vereist antwoord

2 Hoe ervaart u de informatie verstrekking door Stichting Silver Circle in het algemeen?
Vereist antwoord

3 Wiccan Rede Online is een van de uitgaven van SC. Hoe vaak leest u deze?
Vereist antwoord

4 Naar welke artikelen in Wiccan Rede Online gaat u interesse uit, zou uw interesse uitgaan? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

5 Stichting Silver Circle heeft een webshop, bent u daarvan op de hoogte?
Vereist antwoord

6 Naar welke soort artikelen gaat uw interesse uit? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

7 Is er behoefte aan o.a. boeken uit het buitenland
Vereist antwoord

8 Naar welke workshops van Silver Circle gaat u interesse uit? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

9 Indien Stichting Silver Circle informatieve bijeenkomsten zou organiseren, naar welke onderwerpen zou uw interesse dan uitgaan? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

10 Welke events van Silver Circle bezoekt u met enige regelmaat? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

11 De volgende titels worden binnenkort opnieuw uitgebracht. Naar welke gaat uw interesse uit? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

12 In welke vorm zou u de uitgaves willen aanschaffen?
Vereist antwoord

13 Over welke Wicca gerelateerde onderwerpen zou Stichting Silver Circle nog meer mogen schrijven?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

14 Heb je behoefte aan een meer persoonlijke begeleiding op je individuele pad?
Vereist antwoord

15 Ben je, indien ja, bereid daarvoor te reizen?
Vereist antwoord