.

Artsenvisite op B6.

Hallo! Voor school heb ik een opdracht waarbij ik een onderzoek moet doen en uiteindelijk een verbeterplan moet opstellen. De vragen gaan over de samenwerking van artsenvisites. De enquete bestaat uit 9 vragen, waarvan 8 open vragen en 1 gesloten vraag. Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragen te beantwoorden.

Om zo goed mogelijk in kaart te brengen waar de afdeling tegen aanloopt, zou het fijn zijn wanneer ik zoveel mogelijk respons krijg. 

Alvast heel erg bedankt voor je medewerking! 

Beveiligd
Artsenvisite op B6.
1

Welk cijfer geef je de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen?

Gebruik alleen cijfers
Artsenvisite op B6.
2

Wat vind je dat er goed gaat tussen de samenwerking van artsen en verpleegkundigen?

Artsenvisite op B6.
3

Wat vind je dat er verbeterd zou kunnen worden door artsen?

Artsenvisite op B6.
4

Zijn er dingen die je graag meer zou willen zien/doen in de samenwerking?

En zo ja, hoe denk je dit gerealiseerd zou kunnen worden?
Artsenvisite op B6.
5

Spreek je artsen aan over dingen die je graag anders zou zien/willen doen?

En zo nee, wat maakt het dat je dit niet doet?
Artsenvisite op B6.
6

Specifiek qua communicatie: zijn er dingen die verbeterd zou kunnen worden tussen zaalartsen en verpleegkundigen? En tussen specialisten en verpleegkundigen?

Artsenvisite op B6.
7

Specifiek qua logistiek: zijn er dingen die je anders zou willen in de visite? En in de logistiek van de samenwerking verder?

Artsenvisite op B6.
8

Hoe denk je over het ontwikkelen van een document/presentatie voor bijvoorbeeld beginnende artsen met tips en wensen vanuit de verpleegkundigen?

Artsenvisite op B6.
9

Zijn er dingen die je als feedback wilt geven die niet bij andere vragen aan bod zijn gekomen?