.

Hodnocení schůzky

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Má OM základní informace o zákazníkovi?

Tento dotazník poskytne zpětnou vazbu o znalostech obchodního manažera o zákazníkovi.
2

Má OM připravené materiály k prezentaci produktů a SULKA?

Tato otázka zhodnotí připravenost obchodního manažera na prezentaci produktů a služeb.
3

Má OM hodný vhodný dress code?

Zhodnocení dodržování vhodného dres kódu obchodním manažerem.
4

V případě další schůzky, má OM připavenou rekapitulaci té předchozí?

Posouzení připravenosti obchodního manažera na rekapitulaci předchozího setkání.
5

Proběhlo setkání s rozhodující osobou?

Zhodnocení toho, zda se setkání uskutečnilo s rozhodující osobou.
6

Jaké bylo otevření schůzky - její úvod?

Posouzení začátku setkání a jeho úrovně.
7

Naslouchal OM aktivně zákazníkovi a kladl otevřené otázky?

Zhodnocení aktivního naslouchání a otevřenosti obchodního manažera při jednání.
8

Proběhlo setkání s rozhodující osobou?

Zhodnocení toho, zda se setkání uskutečnilo s rozhodující osobou.
9

Jaké bylo otevření schůzky - její úvod?

Posouzení začátku setkání a jeho úrovně.
10

Naslouchal OM aktivně zákazníkovi a kladl otevřené otázky?

Zhodnocení aktivního naslouchání a otevřenosti obchodního manažera při jednání.