UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Badanie nt. wiedzy i postaw wobec celowości prawidłowego raportowania zgonów

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienie naszej ankiety dotyczącej wiedzy i postaw wobec celowości raportowania zgonów w Polsce. Dzięki ankiecie będziemy mogli zidentyfikować problemy personelu medycznego w związku z przygotowywaniem statystycznej części karty zgonu.

Ankieta kierowana jest do studentów ostatniego roku medycyny oraz lekarzy praktykujących.

Dziękujemy za poświęcony czas !

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020